RODO

Administrator danych osobowych w Przedszkolu Miejskim 14 w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest
Przedszkole Miejskie nr 14 w Bytomiu przy ul. Wilhelma Prokopa 3
e-mail: administracja@przedszkole14.bytom.pl
tel.: 513-082-626.

Dane kontaktowe inspektora:
Jacek Telęga, Inspektor IOD
Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Smolenia 35
e-mail: iod@um.bytom.pl

Facebook