Przewidywane osiągnięcia Dzieci

MAŁE SMYKI DZIELNE SMYKI AKTYWNE SMYKI POMYSŁOWE SMYKI MĄDRE SMYKI
WRZESIEŃWRZESIEŃWRZESIEŃWRZESIEŃWRZESIEŃ
PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK
LISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPAD
GRUDZIEŃGRUDZIEŃGRUDZIEŃGRUDZIEŃGRUDZIEŃ
STYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃSTYCZEŃ
LUTYLUTYLUTYLUTYLUTY
MARZECMARZECMARZECMARZECMARZEC
KWIECIEŃKWIECIEŃKWIECIEŃKWIECIEŃKWIECIEŃ
MAJMAJMAJMAJMAJ
CZERWIECCZERWIECCZERWIECCZERWIECCZERWIEC
Facebook