Autor: Przedszkole Miejskie nr 14

11.09, godz. 16:30 – ZEBRANIA

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA ORGANIZACYJNE Z WYCHOWAWCAMI GRUP. PROSIMY W MIARĘ MIŻLIWOŚCI O ZAPEWNIENIE DZIECIOM OPIEKI NA CZAS TRWANIA ZEBRAŃ.

Facebook